X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
متن تقدیر وتشکر ابوالفضل نصرآبادی از مردم

بسمه تعالی

همولایتی،همشهری

مدتی گوش بر سخنان داشتی و چشم بر کرده­ی این و آن، تا به فرموده­ی قرآن انتخاب کنی بهترین بیان، و به بیان رهبر فرزانه مان برگزینی اصلح نمایندگان، خدا قوتت دهد.

خرسند از آنچه تو خواهی، می­کوشم در نگاهداشت آرمانهایت از گزند تباهی، به حول قوه­ی الهی.

و  اما از پس این حضور و ظهور تو در میدان، دستت را سپاسگویان گرم می­فشارم و جسم و جانت را از درد و رنج ایمن باد می­گویم.

پیروز و پر روزی باشی.

ابوالفضل نصرآبادی