برگزاری دعای توسل

 

هیئت جان نثاران حسینی نصرآباد روز سه شنبه 5/7/90 ساعت19 مجلس یادبودی همراه با ذکر دعای توسل به یاد مادر شهید سخاوت نیا در محل مسجد علوی برگزار می نماید لذا از تمام هم شهریان عزیز دعوت می شود با حضور خود در این مراسم معنوی تجدید میثاق مجددی با شهدا و خانواده آنها داشته باشند. 

سبروار-چهارراه رازی-کوجه گلشن مسجد علوی