X
تبلیغات
زولا
هیئت

 

با سلام:خدارو شکر بارندگی های اخیر آمارش از دست  

 

ما در رفته و هر روز تو نصرآباد بارون میاد. 

 

 امروز نصرآبادیها فاطمیه عاشورایی بر گزار کردند. 

 

چندتا عکس از هیئت امروز براتون آوردم .

 

 

 زنجیر زنی مخصوص نصرآبادیها(چهار راه بیهق)