نتایج انتخابات

 نتایج آراء چهارمین دوره شورای اسلامی روستای نصرآباد شهرستان خوشاب

کربلایی محمد اسماعیل نصرآبادی(حاج قاسم) ۳۳  

کربلایی علیرضا نصرآبادی(بخشدار) ۳۱  

رضا نصرآبادی(حاج حسن) ۳۰ 

حاج محمدابراهیم نصرآبادی(حاج ملا جسن) 14 

حاج محمد نصرآبادی(کربلایی حسن)13 

فاطمه حسن  آبادی(همسر حاج محمدابراهیم)5