متن تقدیر وتشکر ابوالفضل نصرآبادی از اعضای ستادش

                                                   .بسمه تعالی

عزیز برادر،

ارجمند خواهر،

...........................

سلام.خسته نباشی.

مدتی است که سختی پیمودن راهی را که پیش رو گرفته­ام تحمل نموده­ای.

هرگونه رنجی را به جسم و جان خریده­ای و دم بر نیاورده، و در اوج سختی­ها هرگاه دیده بر دیدگانم انداخته­ای برق محبت و لبخند شادی نثارم کرده­ای.

خرسند از نتیجه­ی این راه و پروا پیشه از افتادن به هر چاه (چاه کبر و حرص و حسد)، صمیمانه ترین

احسنت و آفرینم را نثارت می­کنم و خالص­ترین دعاهایم را توشه­ی کارت. و بدان که این ابوالفضل است همواره شرمسارت.

ابوالفضل نصرآبادی