دست توسل به درگاه اهل بیت(علیها سلام)رمز موفقیت

فضای مسجد امام جواد(ع) میدان صاحب الزمان (نجارآباد) امشب آکنده از معنویت و دست هایی بود که به درگاه ایزد منان با توسل به معصومین بلند شده بود حضور هیئات و اهالی روستاها و محلات مختلف شهرستان های دیار سربداران در این مراسم خبر از اتحاد و همدلی پر شوری در حمایت از جوانی ساده و کاردان به نام ابوالفضل نصرآبادی داشت .