سایت سلام سبزوار:حضور ابوالفضل نصرآبادی در انتحابات مجلس نهم

 سایت سلام سبزوار در خبری که عصر امروز در صفحه اصلی حود قرار داد از حضور ابوالفضل نصرآبادی در انتخابات مجلس خبر داد:   

 سلام سبزوار/معرفی یکی از کاندیداهای احتمالی مجلس نهم در سبزوار   

سلام
میخواستم یه خبر انتخاباتی بهتون بدم
دیشب از یکی از نزدیکان(برادر) ابوالفضل نصرآبادی شنیدم که ورود ایشان به انتخابات مجلس قطعی است.
پیشینه تحصیلی،شغلی واجرایی:
1- کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران
2- قائم مقام مشاور وزیرآموزش و پرورش در امور جوانان
3- نماینده وزارت آموزش و پرورش درکمیته طرحها و لوایح ریاست جمهوری
4- رئیس اداره حقوقی وزارت آموزش و پرورش
5- مشاور حقوقی دانشگاه شهید رجایی
6- کسب عنوان جوان منتخب و موفق فرهنگی در سال1389
7- نماینده حقوقی وزارت آموزش و پرورش دردیوان عدالت اداری
8- عضو کمیته پژوهشی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش
9- مدرس دانشگاه
و ... 
منبع:www.salamsabzevar.com