تبریک

در سایه الطاف ایزدمنان و با همت مضاعف نمایندگان و مسولین خستگی ناپذیر ؛  

  نهال تلاشمان به بار نشست و رویای دیرینمان تحقق یافت.فرخنده و مبارک باد بر  

مردم شریف ارتقاء بحق بخشمان به شهرستان خوشاب(به مرکزیت سلطان آباد) ؛ 

ارج می نهیم تلاش تمامی مسولین محترم را. 

 

 

 

 

خوشاب شهرستان شد
منابع خبری از تصویب نهایی شهرستان شدن بخش خوشاب در جلسه دیروز هیئت دولت خبر دادند.شهرستان خوشاب به مرکزیت سلطان آباد تشکیل می شود.
به گزارش سلام سبزوار در جلسه دیروز هیئت دولت؛ بخش خوشاب به مرکزیت سلطان‌آباد به شهرستان ارتقاء یافت.
 
پیش از این نمایندگان سبزوار از نهایی شدن شهرستان شدن بخش خوشاب سبزوار خبر داده بودند.
 
بروغنی سه ماه آینده را زمان تصویب این مصوبه اعلام کرده بود. 
 
معرفی بخش خوشاب PDF چاپ ایمیل
بخش خوشاب با وسعتی 187/1786کیلومتر مربع ،جمعیتی معادل 36128نفر ،با تعداد 180آبادی (اعم از مسکونی و غیرمسکونی )طبق سرشماری 1385یکی از بخشهای هفتگانه شهرستان سبزوار با فاصله 42کیلومتر با موقعیت جغرافیایی از شمال به شهرستان اسفراین از جنوب به سبزوار و بخش مرکزی و ازطرف شرق به بخش سرولایت و تحت جلگه و ازغرب به بخش جوین محدود میشود . بخش خوشاب با تقدیم 264شهید دردوران دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ حماسی خود به ثبت رساند . این بخش در سال 1368پس از طی مراحل اداری مستقل شد که هم اکنون دارای 4دهستان میباشد علاوه بر امکاناتی که درسطح بخش جهت خدمت رسانی به مردم فهیم بخش وجود دارد امکاناتی نیز چون دادگاه عمومی ،بخشداری ،شهرداری ،آموزش و پرورش ،کتابخانه ،کلانتری ،پایگاه بسیج ،حوزه مقاومت بسیج ،مرکز خدمات درمانی ،اورژانس 115جاده ای ،کمیته امداد امام خمینی ،بانک ،آتش نشانی ،شرکت تعاونی ،تعاونی اعتبار کارکنان دولت شرکت آب و فاضلاب پست برق 162کیلو واتی راه آهن سراسری پمپ بنزین کشتارگاه دفاتر کشاورزی پست دامپزشکی مرکز ترویج و جهاد کشاورزی دفتر امام جمعه شهر شورای شهر بهزیستی سالن ورزشی و چندین واحد تجاری و خدماتی و تولیدی نیز جهت خدمت رسانی به عموم اهالی بخش درنظر گرفته شده است .

دهستان های اطراف سلطان آباد : سلطان آباد – نورآباد –ترخاص – سراجه- داشخانه- فوجی- زرقی- روکی – طالبی- علیک- کیخسرو- سیدآباد - بلقان آباد- سوزنده دهستان سلطان آباد یکی دیگر از بلوک نیشابور است که شامل سلطان آباد خنبر جوق .مشکان .سید آباد .ترخاص .خوش آباد .اروقلی وبلغون آباد می باشد .اسم این بلوک واسامی بعضی از قرای آن با الفاظ ترکی مغولی است سلطان آباد : یکی از دهستان های بخش حومه شهرستان سبزوار که در شمال خاوری سبزوار واقع شده است ومحدود است :از طرف خاور به دهستان طاغنکوه ازشمال به بخش صفی آباد وبخش سرولایت از جنوب بدهستان رباط سر پوشیده ودهستان مرکزی ازباختر به دهستان طبس .محصول غلات .بن شن .پنبه .شغل مردان زراعت وکسب در شهر سبزوار صنایع دستی زنان انواع کرباس بافی است .این دهستان از 15آبادی بزرگ وکوچک تشکیل مجموع نفوس آن در حدود 7962تن است . سلطان آباد :قصبه مرکزی دهستان سلطان آباد بخش حومه شهرستان سبزوار آب از قنات محصول غلات پنبه شغل زراعت وکشت –دارای دبستان وپاسگاه ژاندارمری است .قرای مهم آن رباط گز دارای 3263تن سکنه باغجر دارای 1116تن سکنه است . نورآباد :درب قاضی-دهستان مرکزی نیشابور روستای در خراسان در دره ای که توسط ارتفاعات محصو ر شده ودر کنار جاده سبزوار به معادن فیروزه در منطقه معدن قرار گرفته است این آبادی در حد فاصل بین زعفرانی ونیشابوئر واقع شده است نورآباد )اخ)دهی است از دهستان سلطان بخش حومه سبزوار در 50هزار گزی شمال جاده سبزوار به نیشابور –در دامنه معتدل هوایی واقع است و305تن سکنه دارد .آبش از قنات محصولش غلات واقسام میوه ها شغل مردمش زراعت است .اکنون در بلوک تکاب –دهستان سلطان آباد قراردارد که نیمی از جاده آن آسفالت شده است ترخاص : دهی از دهستان اربقایی است که دربخش سرولایت نیشابور و 14هزار گزی جنوب باختری چکنه بالا واقع است جلگه است معتدل و 174تن سکنه دارد آب قنات محصول غلات است وشغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است و درجایی دیگر چنین نوشته اند :ترخاص :درنزدیکی سلطان آباد واقع شده است از صدمه سال مجاعه خالی از سکنه شده ،قنات آن بالفعل بایره است آب ندارد .و یک زوج هم جمع ندارد درصورتی که مالکان 3نفرمیباشند تاریخ 1296(گزارش روستاهای نیشابور –میرزا حسین عبدالکریم دررودی )ص 201اکنون جمعیت آن نسبت به گذشته مناسب است رو به افزایش بوده است . سراجه :[س ج ](اخ )دهی از سلطان آباد بخش حومه شهرستان سبزوار دارای 180تن سکنه آب آنجا از قنات تامین میشود و محصول آن میوه و شغل زراعت از طریق سلطان آباد میتوان ماشین برد و اکنون در حاشیه جاده آسفالته بلوک تکاب واقع شده است و جمعیت آن تقریبا نسبت به گذشته کاهش پیداکرده است . داشخانه :این روستا بافاصله کمی از روستای زرقی واقع شده است جمعیت آن نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است که اکنون حدود نه خانوار می باشد 23نفر نفوس دارد شغل اهالی کشاورزی محصولات گندم ،جو ،چغندر ،در اراضی اطراف روستا دیم کاری رواج دارد . فوجی: (خ )دهی است از بخش حومه شهرستان سبزوار که دارای 29تن سکنه آب آن از قنات و محصول عمده اش غله و پنبه و میوه است .اکنون نسبت به گذشته جمعیت آن بیشتر است ودرحاشیه جاده شوسه اصلی تکاب قراردارد . زرقی: (اخ )دهی از دهستان سلطان آباد است که دربخش حومه شهرستان سبزوار 510تن سکنه دارد درمیان روستاهای تکاب تقریبا از جمعیت بالایی برخوردار بوده است ،آبش از قنات تامین میشود و کشت دیم هم درمنطقه رواج دارد.تقریبا اهالی از چند سال گذشته به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند ،جمعیت کم کم روبه کاهش است . روکی :دهی از دهستان سلطان آباد بخش حومه شهرستان سبزوار جمعیت 400تن آب قنات محصول غلات ومیوه .هم اکنون آب قنات آن نیز جاری است .دیمکاری نیز درمنطقه رواج دارد و اهالی مهاجرتهایی به اطراف داشته اند . طالبی :نام دیگر روستا درگذشته ساطله بوده است .که به طالبی تغییر نام پیدا کرده است .آخرین روستا از بلوک تکاب است که نزدیک به امامزاده حیدر نیز میباشد که متولیان و خادمان امامزاده اکثرا از روستای طالبی میباشد .آبش از قنات تامین میشود .محصولات آن گندم ،جو ،چغندر قند و در اطراف روستا چند کلاته نیز وجود دارد . علیک :[ع ی]دهی ازدهستان سلطان آباد که دربخش حومه سبزوار واقع شده است .اکنون هم در حاشیه نزدیک جاده اصلی سبزوار –نیشابور واقع میباشد و جمعیت آن مناسب میباشد .اهالی به کشاورزی ،دامداری ،پرورش کرم ابریشم اشتغال دارند . کیخسرو :دهی ازدهستان سلطان آباد که دربخش حومه سبزوار 499تن سکنه دارد .از گذشته کشاورزی در این روستا رونق خاصی داشته است واهالی درآمد کافی داشته اند .دیم کاری در روستا به علت بارش نزولات در گذشته رونق خاصی داشته است ،در چند سال اخیر به علت خشکسالی و کمی آب قنوات محدوده کیخسرو ،اهالی به شهر مهاجرت نموده اند و اکنون جمعیت آن کاهش یافته است . سوزنده :روستایی است درفاصله سلطان آباد که قبلا جز دهستان نیشابور بوده است .اهالی این روستا قبل از اسکان بصورت ایلی درچادر زندگی میکردند و جز عشایر منطقه بودند و اکثرا کرد و فامیل آنان کلمیشی است . سیدآباد :دهی است از دهستان درب قاضی سرولایت شهرستان نیشابور دارای 667تن سکنه آب قنات روستایی است دردامنه کوه و دارای آب وهوای خوش که جمعیت آن در گذشته چشمگیر بوده و اکنون هم با اینکه مهاجرت زیادی انجام گرفته است درعین حال جمعیت خوبی دارد .و چند موتور عمیق در روستا موجود است که محل در آمد خوبی برای اهالی روستا میباشد . بلقان آباد:دهی از دهستان درب قاضی بخش سرولایت نیشابور سکنه 503تن آب قنات ،محصول گندم ،پنبه ،جو .یک رشته قنات در سمت شرقی دارد .مسمی است به قنات کلغر دره خالی از سکنه ،نه تومان و شش هزار دینار جمع دیوانی دارد .نصف را از بابت ارداحی میدهد و نصف از بابت دیمچه میدهد .دو رشته قنات درسمت غربی دارد که خالی از سکنه ،یکی مسمی است به قنات چشمه بلند که جزئی آبی دارد .دیگر مسمی است .به قنات چهار باغ ایضا هیچ آب ندارد . 36سکنه دارد 6خانوار سادات است مدار قریه به زراعت شتوی وصیفی است نوکر دیوانی ندارد .اکنون جمعیت بلقان آباد کاهش پیدا نکرده است بلکه افزایش پیدا کرده است و پمپ بنزین در سرراه ورودی به روستا جدیدا ساخته شده است که بهره برداری شده است بلقون آباد یک لفظ ترکی و مغولی است . دهستان رباط جز : رباط گز – غاز روستایی بزرگ است در بلوک بار معدن درمنطقه نیشابور – خراسان این روستا – مزارع وسیع غلات و رمه ها گوسفند، اسب و گاو دارد اما به طور مداوم برای آب آشامیدنی به آبادی خوشاب واقع در فاصله 3مایلی وابسته است یک حلقه چاه آب شور آب مصرفی گاوها راتامین میکند تدارکات غله و غیره در آن فراهم میشود.آبادی دارای 300باب مسکن متعلق به ترکهای بقایری است تمام زراعت این جا دیم است در نزدیکی این جا کاروانسرای قدیمی گزجه که به دستور امیر علی شیرنوایی ساخته شده است مالیات آن 1500تومان است . رباط جز :قصبه ایست جزو دهستان سلطان آباد بخش حومه شهرستان سبزوار- رباط جز دارای آب و هوای معتدل و 3263تن جمعیت میباشد که به کارکشاورزی و بافتن قالیچه و کرباس و جوراب اشتغال دارند . آبش از قنات بدست می آید محصول عمده آن غله و میوه های گوناگون است . رباط جز از قدیم چون به صورت گروهی وارد منطقه شده اند جمعیت بالایی داشته است و روز به روز برجمعیت آن افزوده شده و به طوری که خود مرکز دهستان شدو روستای خوشاب ،عبدل آباد ،و حجت آباد زیر مجموعه رباط جز شدند و حفر چاههای عمیق جهت کشاورزی آبادی خاصی به این منطقه بخشید امروزه بخاطر پسته مرغوب آن باعث شهرت بیشتر رباط جز گشت جاده آن آسفالت و امکانات برای زندگی مناسب می باشد . خوشاب :دهی است از دهستان درب قاضی بخش سرولایت شهرستان نیشابور 471تن سکنه تقریبا از همان اوایل جمعیت خوبی داشته است و آب فراوان علت این که نام روستا برروی بخش قرار گرفته است . اطلاعات مکتوبی در دسترس نیست ولی شاید به علت آباد بودن قبلی این روستا نامی آشنا برای تمام منطقه و دیگر جاها بوده است .هم اکنون جمعیت روستا نسبتا مناسب است ولی مهاجرتهایی به شهرهای بزرگ داشته اند . عبدل آباد :روستایی است در نزدیکی راه آهن تهران – مشهد که اکثرا کرد میباشند و جمعیت مناسبی دارد در قدیم درنزدیکی روستا آب انباری ساخته شده است که اکنون تقریبا اثری از آن باقی نمانده است و احتمالا این آب انبار به خاطر قرار داشتن در محل رفت و آمد کاروان ها ساخته شده است . حجت آباد :این روستا هم درنزدیکی راه آهن تهران – مشهد میباشد . شغل اهالی کشاورزی و دامداری میباشد جمعیت آن مناسب است . دهستان طبس :این دهستان باوسعتی حدود 750کیلومتر مربع در طول تاریخ و تحولات زیادی در آن انجام گرفته است در تقسیمات اولیه در سال 1318جز منطقه جغتای بوده است و به مرور زمان طبق تقسیمات کشوری دهستان طبس در بخش صفی آباد سبزوار قرار گرفت و بعد از اینکه صفی آباد جز بخشهای شهرستان اسفراین واقع شد .دهستان طبس جز سبزوار شد ودر سال1368کهب خش خوشاب مستقل شد .این دهستان با 25پارچه آبادی جز بخش خوشاب گردید . روستاهای دهستان طبس :طبس –شم آباد – نوده انقلاب -چرو – درفک- یحیی آباد- نصرآباد- عنبرستان- عنابستان – کاشک - حسن آباد – چاهک- رود سراب- شیرخان - دیواندر - جنت آباد- برقبان - داشخانه - بازقند . طبس :از بخش صفی آباد سبزوار ،41هزار گزی جنوب باختری صفی آباد سر راه اتومبیل رو ،کوهستانی ،سردسیر ،سکنه 1062تن، رودخانه ،چشمه سار، غلات ،پنبه، باغات کنجد.شغل اهالی زراعت، قالیچه و کرباس بافی و دارای پاسگاه ژاندارم و دبستان مجموع نفوس دهستان 13537نفر میباشد .آب دائمی آن قنات – محصولش گندم، جو، چغندر قند میباشد .اهالی به کشاورزی مشغول میباشند . شم آباد مرکز دهستان :دهی ازدهستان بخش صفی آباد سبزوار سکنه 764آب قنات محصولش غلات و پنبه و زیره و میوه ابریشم صنایع دستی زنان چادر شب و ابریشم بافی – راه اتومبیلرو اکنون نیز این روستا دارای مخابرات ،تلفن خانگی، مرکز درمانی و دبیرستان شبانه روز ی، مدرسه راهنمایی شبانه روزی و مدرسه ی ابتدایی. دیگر امکانات در این مرکز میباشد .اجرای هادی در روستا نیز انجام گرفته است . نوده انقلاب :یکی دیگر از روستاهای دهستان طبس میباشد که در گذشته به آن نوده ارباب گفته میشد چون به صورت ارباب رعیتی روستا در زمانهای گذشته اداره میشده است وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نوده انقلاب تغییر نام پیدا کردنوده درمنطقه کوهستانی سردسیر در جاده سبزوار به نقاب واقع شده است و 3319تن سکنه دارد آبش از قنات، محصولش غلات و شغل مردمش زراعت است . چرو :دهی است از دهستان طبس بخش صفی آباد شهرستان سبزوار که در 37گزی جنوب باختری سبزوار و در 37گزی جنوب راه آهن واقع است . کوهستانی و سردسیر 563تن سکنه دارد آبش از قنات .محصولش غلات، زیره ،پنبه، باغات میوه، ابریشم و شغل اهالی زراعت و باغداری. راهش مالرو است. در تابستان از حکم آباد ماشین میتوان برد . درفک :دهی است از دهستان طبس بخش صفی آباد سبزوار واقع در 40هزار گزی جنوب صفی آباد و 11هزار گزی جنوب راه آهن با 1001تن سکنه، آب آن قنات،راه مالرو .درفک به دوقسمت سفلی و علیا تقسیم شده است که اطراف آن دارای باغهای فراوانی است و آب و هوای کوهستانی که نزولات آسمانی در منطقه خوب بوده و دربهار چشمه سارهای دلربا از گوشه و کنار روستا سرازیر است امامزاده نیز در آن واقع شده است که از قدیم محل رفت و آمد روستاهای اطراف و دیگر جاها نیز بوده است سنگی نیز در نزدیکی راه قدیمی وجود دارد که به گفته اهالی فرد نیت می کند و ازداخل آن سنگ به راحتی عبور میکند . یحیی آباد :دهی است از دهستان طبس بخش صفی آباد شهرستان سبزوارواقع در 37000گزی جنوب صفی آباد و هزار گزی خاور جاده شوسه صفی آباد به طبس . سکنه 178تن ،آْب قنات ،راه آن مالرو ،در تابستان از نزدیکی نصرآباد میتوان اتومبیل برد و هم اکنون از آن زمان تاکنون جمعیت روستا رو به کاهش است ،به طوری که مدرسه ابتدایی روستا منحل شد و بیشتر افراد آن به سبزوار ،مشهد ،تهران مهاجرت کردند . نصرآباد :دهی است از دهستان صفی آباد سبزوار در 37هزار گزی شمال غربی صفی آباد در جلگه معتدل هوایی واقع شده است و 212تن سکنه دارد ابش از قنات ،محصولش غلات و پنبه .شغل اهالی زارعت است .اکنون به علت کمی آب قنات ونبودن امکانات بعد از آن مردم به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند . عنبرستان:دهی از دهستان طبس بخش صفی آباد شهرستان سبزوار سکنه 783تن آب از رودخانه و قنات محصولش غلات، میوه، ابریشم و بن شن می باشد ،عنبرستان حاکی از جایی می باشد که عطر و بوی زیادی را دارد در گذشته که خشکسالی کمتر بوده چون در کوهستان واقع شده است ،جمعیتش کاهش پیدا نکرده بود ولی اکنون جمعیت آن کاهش پیدا کرده و دبستان ابتدایی روستا بصورت چند پایه اداره میگردد . عنابستان : دهی از دهستان طبس بخش صفی آباد سبزوار – سکنه آن 270تن آبش قنات و محصولش پنبه – ابریشم جای که درخت عناب زیاد باشد .وضعیت فعلی روستا در چند سال اخیر سیل مهاجرت به شهرهای بزرگ به قدری زیاد بود که مدرسه روستا تا سال گذشته منحل بود افراد در اثر خشکسالی و کمی در آمد مهاجرت کردند . کاشک :دهی از دهستان طبس بخش صفی آباد سبزوار واقع در 40هزار گزی جنوب صفی آباد و 10هزار گزی جنوب راه آهن کوهستانی سردسیر – سکنه 382تن آبش قنات محصولش غلات و پنبه –میوه جات، ابریشم است .شغل اهالی زراعت – باغداری – کرباس بافی – راهش مالرو است . چاهک :دهی است از دهستان طبس بخش صفی آباد شهرستان سبزوار 37هزار گزی جنوب صفی آباد و 6هزار گزی جنوب راه آهن واقع شده است کوهستانی و سردسیر است و676تن سکنه دارد آبش از قنات محصولش غلات ،پنبه ،باغات ،ابریشم ،شغل زراعت ،باغداری ،کرباس بافی ،راه آن مالرو چاهه :قریه ای است از قرای سبزوار که درمیان که واقع شده است .هوایش بسیار خوب و معتدل است 20خانوار سکنه دارد آبش قنات چشمه و محصولش زراعت دیمی،اشجار ،انگور ،و سایر میوه ها وجود امازاده در این روستا هر ساله باعث میشود افرادی از راههای دورو نزریک برای زیارت به این مکان بیایند از نظر آب و هواخوش می باشد ولی وضعیت فعلی جمعیت روستا نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته است . حسن آباد :دهی است از دهستان طبس بخش صفی آباد شهرستان سبزوار 40هزار گزی جنوب باختری 4هزار گزی خاوری جاده صفی آباد طبس –کوهستانی سردسیر ،سکنه 380تن و شیعه به زبان فارسی ،آب آن از قنات ،محصول آن غلات ،پنبه ،شغل زراعت ،باغداری ،کرباس بافی ،راه آن مالرو .اکنون جمعیت روستا رو به کاهش است وبیشتر اهالی از خشکسالی متوالی و در آمد اندک به شهرهامهاجرت کرده اند ،امکاناتی از قبیل مدرسه ابتدایی ،مخابرات ،مسجد نیز وجود دارد . رود سراب :دهی است از دهستان طبس بخش صفی آباد از شهرستان سبزوار واقع در 50هزار گزی جنوب صفی آباد و 11هزار گزی جنوب مسیر راه آهن ،منطقه کوهستانی و هوایی سرد دارد .سکنه آن 497تن است و آب آن از قنات تامین می شود و محصولش غلات ،پنبه و میوه و ابریشم و شغل اهالی زراعت و کرباس و...چادر شب و ابریشم بافی است و راه مالرو دارد .کوههای جنوب روستا که متصل به سلیمانیه میشود .آب کشاورزی آن علاوه بر قنات از چشمه سازهای اطراف روستا نیز تامین میشود که کشت دیم هم رواج دارد منطقه ای خوش آب و هوا دارای بهار و تابستانی بسیار زیبا می باشد و جمعیت روستا بر اثر خشک سالی های اخیر اقدام به مهاجرت به شهرهای بزرگ نموده اند . شیرخان:دهی از بخش صفی آباد شهرستان سبزوار سکنه 671تن آب قنات – راه َآن اتومبیل رو هم اکنون این روستا برحاشیه جاده آسفالته واقع شده که جمعیت آن تقریبا مناسب است و خشکسالی نیز برافزایش جمعیت آن تاثیر منفی دارد به اصطلاح و زبان محلی به شیروخو معروف است . دیواندر :روستایی است کوهستانی باروستای طبس حدود 2کیلومتر فاصله دارد جمعیت آن به علت مهاجرت کاهش چشمگیری داشته است و دارای باغهای مرکبات میباشد .محل مناسبی است برای پرورش زنبور عسل که اهالی علاوه بر کشاورزی به این امر نیز اشتغال دارند . جنت آباد :آخرین روستا که در مسیر جاده آسفالته بخش خوشاب واقع شده است جمعیت آن مناسب است بر اثر خشکسالی مهاجرتها یی به شهر ها داشته اند .آب کشاورز ی آن ازقنات و عمیق تامین میشود محصولات آن گندم ،جو ،چغند،کشت دیم هم در اطراف روستا رواج دارد . برقبان :این روستا در حاشیه جاده آسفالته قرار دارد که جمعیت آن زیاد است و شغل اهالی بیشتر کشاورزی – و دارای چند چاه عمیق میباشد که رونق خاصی به کشاورزی بخشیده است علاوه بر چاه دارای قنات نیز میباشد ،چند وقتی نیز پرورش شترمرغ در آن جا رواج داشت .از جمله محصولات آن میتوان به چغندر ،گندم ،جو ،کشت دیم اشاره کرد . داشخانه :این روستا در مسیر جاده آسفالته محور خوشاب – جوین واقع شده است جمعیت 419نفر میباشد که نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است منبع تامین آب کشاورزی قنات و چاه عمیق میباشد شغل اهالی :کشاورزی و محصولات آن گندم ،جو ،چغندر،کشت دیم هم در اطراف رواج دارد بازقند :نام دهی از نواحی طبس بیهق ،دهی است از دهستان مرکزی بخش صفی آباد سبزوار در 42هزار گزی جنوب راه آهن قراردارد و ناحیه ایست کوهستانی و سردسیر دارای 600تن سکنه آب از چشمه تامین میشودمحصول عمده غلات ،پنبه ،میوه و شغل مردمش زراعت و باغداری و راه آن مالرو است . دهستانهای یام :بلوک اربقایی،مشکان ،بابالنگر ،بسک،دیوانگاه،دهنو،دربند،دهنه شور،ینگ،یام،نشیب،نوروزی،گل گنبد،عباس آباد،سیمان،اردنج،کاهان علیا،کاهان سفلی،سرخ،نظر آباد،کوهدره،کوشک. بلوک اربقایی:از توابع بلوک اربقایی ،دوازده فرسنگی بلده در آهن کوه آخر بیشابور متصل است.به بلوک بام وصفی آباد سه رشته قنات جاریه دارد.دورشته در سمت شرق این قریه متنزع است .مسمی است به قنات کاریز جو حیوان وقنات مشکان علیا ورشته دیگر در سمت این قریه متنزع است.که مسمی است به قنات کاریز آدم هر یک از این قنوات یک رشته آب زیاده ندارد .مدار دو رشته بر چهارده سهم است .و غالبا زراعت آنها از بارشات مشروب می شود.قلیلی زراعتشان از قنوات آب می دهد.هرگاه خشکسالی باشد عملی نمی کند. هوای آنجا در زمستان معتدل است و در تابستان گرم است .قدیمی النسق است .یکصدوبیست ویک خانوار سکنه دارد.2خانوار سادات،2خانوار ملاوروضه خوان،2خانوار درویش و15خانوار متفرقه وشصت خانوار اهل خود قریه است .چهار صدو سی وسه نفر نفوس کبیر وصغیر وذکور دارد.نوکر دیوانی ندارد.این نواحی محل یورت وقشلاق طایفه مالداراست.ایل قوچان در این محل مالداری می کند وخرابی کلی می رسانند. مشکان:روستایی است در منطقه سرولایت خراسان در مرزهای منطقه نیشابور در کنار جاده سلطان آباد-قوچان میدان این آبادی دارای 100خانوار جمعیت از ترکهای بیات است.آب آن از یک دهانه قنات تامین میشود.این آبادی فقط یک باغ کوچک دارد.کوههای شرق مشکان کون امن یا کوه ینگ yang نامیده می شود .مشکان قصبه مرکز دهستان درب قاضی در بخش سرولایت شهرستان نیشابورکه 1732تن سکنه دارد.مشکان:نام پدر ابونصر صاحب دیوان رسالت محمود غزنوی واستاد ابوالفضل بیهقی)مشکان هم با حفر چاههای عمیق وبهره گیری از رودخانه کشاورزی رونقخاصی داردو درآمدکافی. بابالنگر:دهی از دهستان سرولایت بخش سرولایت نیشابور در 36هزارگزی باختر چکنه بالا –کوهستانی معتدل 174تن سکنه،شیعه،آبش قنات ،محصول غلات.شغل زراعت ،کرباس بافی،راه اتومبیل رو . اکنون جمعیت آن به شهرها مهاجرت کرده ولی کوههای اطراف آن مربوط به دوره اول زمین شناسی است که اهمیت خاصی دارد.در آینده نزدیکی به محلی توریستی تبدیل خواهد شد. بسک:دهی است از دهستان سرولایت بخش نیشابور سکنه 162تن آبش از قنات محصول آن غلات اکنون به مرور زمان جمعیت آن کم شده است ولی روستایی کوچک و سرسبز که منازل مسکونی در میان درختان انبوه محصور شده است .تابستان وبهاری دل انگیز دارد. داراب:دهی است از دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور 27هزار گزی باختر چکنه بالا کوهستانی معتدل دارای 1043تن سکنه آب شرب از قنات –محصول آن غلات –شغل مردمش زراعت –کرباس بافی –راه اتومبیل رو.اکنون روستایی سرسبز دارای مدرسه راهنمایی و دبستان ،دبیرستان دخترانه و پسرانه شبانه روزی ،مخابرات،پایگاه بسیج،وسیله حمل ونقل مسافر به تهران وداراب در حال پیشرفت خوبی است. درگاه آباد:دهی است از دهستان سرولایت بخش سرولایت نیشابور واقع در22هزار گزی باختر چکنه بالا با 144سکنه آب آن از قنات وراه آن ارابه رو است .اکنون جمعیت آن کاهش زیادی نیافته است .روستایی است سبز دارای دشتهای زیبا و دل انگیز راه آن آسفالت –شغل اهالی کشاورزی. دیوانگاه:دهی است از دهستان سرولایت نیشابور-677تن سکنه دارد.یا محکمه –دیوانخانه-جای و مستقر دیوانیان(فرهنگ دهخدا).از تاریخ گذشته آن اطلاعات مکتوبی در دست نیست ولی با توجته به آبادی روستا احتمالا گذشته محل و مکانی برای کارهای دولتی آن زمان بوده است.اکنون جمعیت آن کاهش پیدا کرده است ،و مسیر جاده آسفالته قرار دارد. دارای مرکز درمانی،پایگاه بسیج،مخابرات ،شرکت تعاونی ،نانوایی می باشد. دهنو:دهی است از دهستان بار بخش سرولایت نیشابور واقع در 30هزار گزی جنوب باختری چکنه بالا دارای 126تن سکنه آب آن قنات .اکنون روستا جمعیت زیادی ندارد محصولات کشاورزی آنان از قنات آبیاری می شود .دیمکاری رونق خوبی دارددارای آب و هوای خوش است. دربند:دهی است از دهستان سرولایت بخش سرولایت نیشابور 24هزار گزی باختر چکنه بالا کوهستانی معتدل،با137تن سکنه ،آب آن از قنات وراهش مالرو .روستایی است زیبا و سرسبز در کنار رود خانه نشیب واقع شده است .آخرین روستای بخش می باشد و آب و هوای بسیار خوب جهت تفرج دارد سرسبزی اطراف رودخانه و آب زیبایی خاصی به دربند بخشیده است .محصولش:سیب زمینی ،گندم،جو،یونجه آبی،دیم ،انواع میوه ها ،راه آن ماشین رو است. دهنه شور :دهی است از دهستان سرولایت بخش سرولایت نیشابورواقع در 42هزار گزی جنوب باختری چکنه بالا با 318تن سکنه –آبش از قنات جمعیت امروزه دهنه شور افزایش یافته است .و حفر چاههای عمیق باعث رونق کشاورزی در منطقه شده است و همچنین استفاده از رودخانه نیز باعث برداشت محصول خوب از منطق است .محصولات :گندم، جو، چغندرقند ، زیره، هندوانه. ینگ :دهی است از دهستان بار معدن بخش سرولایت نیشابور واقع در 39000هزار گزی جنوب باختری چکنه بالا با 158تن سکنه – آبش از قنات و راه آن مالرو است امروزه ینگ تقریبا جمعیت خوب دارد دارای آب و هوای خوب و در دامنه کوه معروف به ینگ واقع شده است . یام :به مغولی اسب چاپار را گویند اسبی را گویند که درهرمنزلی بگذارند تا قاصدی که به سرعت زود بر آن سوار شود تا منزل دیگر اسبی که در راههای دور در هر منزلی گذارند تا رونده سوار شود .و خبر به قول برساند .به ترکی آن منزل چاپارخانه است . یام :دهی است ازدهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور واقع در 24000گزی باخته چکنه بالا دارای813تن سکنه در گذشته دور طبق نظر کارشناسان میراث فرهنگی تپه ای در نزدیکی روستا وجود دارد که از بقایای آن دیوارهای خرابی چیزی باقی نمانده است با توجه به جمعیت زیاد روستا این روستا به احتمال راویان محلی برای نگهداری اسبان بوده است که پیامهای مهم را به دیگر نقاط می رسانده اند .یام کنونی تقریبا جمعیت آن کاهش پیدا کرده است و اهالی به شهرهای مجاور مشهد – تهران مهاجرت کرده اند .رودخانه ای هم از کنار آن می گذرد که دارای آب فراوانی است و باعث رونق پیدا کردن کشاورزی در منطقه است محصولات :چغندر قند ،گندم،جو نشیب :دهی است از دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابوردر 30هزار گزی شمال غربی چکنه بالا در ناحیه کوهستانی معتدل هوائی واقع است و 114تن سکنه دارد .آبش قنات بهترین منطقه دهستان یام جهت تفرجگاه میباشد رودخانه ای از کنار آن میگذرد که دو طرف آن را درختان مانند حصاری در برگرفته است که زیبای خاصی به منطقه داده است .راه آن آسفالت است و اهالی آن اکثرا در تهران ساکن هستند که خانه های باشکوهی در روستا ساخته اند جمعیت آن فصلی تغییر می کند .محصولش :سیب زمینی – گندم – جو – چغندر قند نوروزی :دهی است از دهستان مرکزی بخش صفی آباد شهرستان سبزوار در 22هزار گزی شرق صفی آباد و 4هزار گزی مغرب جاده سلطان آباد به صفی آباد در منطقه کوهستانی معتدل هوائی واقع است 538تن سکنه دارد آبش قنات محصول غلات و بنشن و زیره و پنبه و شغل مردم آن زراعت است . گل گنبد :دهی است از دهستان سرولایت شهرستان نیشابور واقع در 24هزار گزی باختر چکنه بالا –هوای آن معتدل و دارای199تن سکنه است . آب آنجا از قنات تامین میشود . و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و کربا س بافی و راه آن مالرو است . گل گنبد قدمت طولانی دارد و جمعیت آن تقریبا کاهش پیدا نکرده است ،ولی مهاجرتهای به شهر های اطراف داشتند ، کشاورزی رونق خوبی دارد . عباس آباد : دهی است از دهستان سر ولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور واقع در 24هزار گزی شمال باختری چکنه بالا – ناحیه ایست کوهستانی هوای آن معتدل است .648تن سکنه دارد زبان آن فارسی است .آب آن از قنات تامین میشود . محصولات ان غلات است ،اهالی به کشاورزی اشتغال دارصنایع دستی ،کرباس بافی است .راه آن مالرو است . امروزه جمعیت آن کاهش پیدا کرده است . ولی روستایی سر سبز و زیبایی است . سیمان :دهی است از دهستان سر ولایت نیشابور دارای 396تن سکنه ،آبش از قنات محصول آن غلات است .شغل اهالی زراعت و کرباس بافی جمعیت آن کاهش یافته است و اهالی برای کار به تهران – مشهد مهاجرت کرده اند .مسجدی داخل روستا است که بنای آن از دور توجه هر مسافری را به خود جلب میکند این مسجد را به گفته اهالی ک روحانی در کویت سکونت دارد ساخته است ،این مسجد اساسی و زیر بنایی با معماری خاصی کار شده است . اردنج:بعد از در گاه آباد آخرین روستای منطقه خوشاب میباشد که فرعی آن خاکی است قبل از ورودی به روستا چشمه آبی وجود دارد که نیرو دهنده قلب هر مسافری است . روستایی کوهستانی است ،هوای معتدل دارد ،جمعیت آن مناسب است و آبش از قنات و محصول آن چغندر ،گندم،جو،کشت دیم در دره ها رونق خاصی دارد .در ضمن زرشک کوهی در اطراف اردنج زیاد میباشد . کاهان علیا :روستایی است در حاشیه کال و رودخانه دره یام – جمعیت آن مناسب است و مهاجرت زیادی در گذشته آن مشاهده میشود ،باغات سر سبز خوبی دارد روستا کوهستانی و هوایی معتدل دارد . زبان آن فارسی ،محصولات گندم ، جو،کشت دیم نیز در حاشیه در کوههای اطراف رونق دارد . کاهان سفلی :فاصله کمی از کاهان علیاواقع شده است تعداد خانوار آنبه 20می رسد ،وچون در حاسیه رودخانه است از آب آن برای کشاورزی استفاده می شود. ابراهیم آباد:روستایی است که مسافت فرعی دارد و تعدادخانوار18می باشد. محصولات آن گندم،جو،چغندر؛مقداری باغ در اطراف دره ها وجود دارد و همچنین مدرسه ابتدایی و مخابرات در روستا وجود دارد. سرخ:روستایی است در نزدیکی بابالنگر جمعیت آن به 20خانوار می رسد نسبت به گذشته جمعیت آن خیلی کم شده و مهاجرت زیادی به اطراف داشته است ،اهالی علاوه بر کار کشاورز در معادن اطراف کار می کنند.قدمت آن به اندازه بابالنگر نیست آبش ،محصول گندم،جو،چغندر ،کشت دیم. نظر آباد:قدمت طولانی ندارد اهالی آن از عشایر زحمت کش می باشند و از تیره توپکانلو زعفراندو می باشند که ساکن هستند آبش از رودخانه ای که از کنار روستا می گذرد تامین می شود و کشاورزی آنان بصورت دیمی بصورت خیلی اندک است شغل اهالی دامپروری است . عادل آباد:مانند نظر آباد –کشت آبی ندارد و کشت دیم در اطراف رواج دارد.و جمعیت آن از نظر آباد بیشتر می باشد و اهالی آن کرد می باشند و شغل اهالی بیشتر نوازنده می باشند که نوازندگی و خوانندگی در این روستا رونق خاصی دارد و از این طریق امرار معاش می کنند. کوهدره :روستایی است که از جاده اصلی فاصله دارد و جمعیت آن تقریبا مناسب است آبش از قنات و چند کلاته پر آب دارای محصول در اطراف روستا وجود دارد،شغل اهالی کشاورزی ،محصولش ،گندم ،جو ،چغندروکشت دیم در اطراف مارکوه رواج زیادی دارد،مارکوه بزرگترین کوه منطقه است قارچ و کبک زیادی دارد که اهالی در زمستان برای شکار کبک ره کوههای اطراف می روند. کوشک:این روستا وصل دیوانگاه می باشد.احتمالا قدمتی طولانی تراز دیوانگاه داردکه بعد از آن منازل مسکونی در جنوب کوشک افزایش پیدا کرد و هم اکنون جمعیت آن مناسب است .